Temamøte

Temamøte

Referat fra temamøtet den 12.09. 2023.


Det var 37 medlemmer som kom for å høre på Torunn Fisketjønn fortelle om arbeidet sitt som sykehusklovn.

LHL Karmøy donerte penger til deres arbeid.

Kaffi og loddsalg. Loddsalget var øremerket sykehusklovnene.

Takk for oppmøtet

Styret

Temamøte 23.03.2023..

42 stk møtte opp.

Odd Jakob Haaland fra historielaget viste bilder fra Kopervik


Kaffe og rundstykker etterpå.

Utloddning med mange fine gevinster.

Takk for fremmøte.

 Temamøte 27. september 2022.

Det var 29 stykker som kom på møte. Per Bjelland hadde om førstehjelp.

Etterrpå ble det servert kaffi og rundstykker. Til slutt uloddning med mange flotte gevinster.

Temamøte

Temamøte på Saniteten tirsdag 5.april 2022.  Det var 23 som kom på møte. Lillian ønsket velkommen og informerte om kveldens program. Gartner Tor Helge Øygarden hadde foredrag om Fuchia og Pelargonia. Etter foredraget ble det servert kaffi og rundstykker. Til slutt hadde vi utlodning med mange fine gevinster.   Karmøy hagelag inviterer alle LHL medlemmer til Sevtun 25. april kl 19.00. Tema: Stauder ved/ Rolf Eide frA Eides staudegartneri på Askøy. Salg av stauder, utlodning og bevertning. Entre kr 50,-.

Temamøte på Saniteten tirsdag den 14. januar 2020.

Dette var årets første møte, 21 stk møtte opp. Sten Jonny Ånensen (fysioterapeut) jobber i helsebanken i Skudeneshavn. Han var og fortalte om trening i varmtvannsbaseng. Han har bygget ett i hagen sin, det er tak over og det holder 32gr. Han kan ta grupper på ca 8 stk om gangen. Starter opp i begynnelsen av februar.

Etter dette hadde vi kaffe og rundstykker, og tilslutt en liten utloddning med trekning.

Ester

Koselig juleavslutning på sanitetenpå tirsdag. 36 stk møtte opp.

Vi hadde besøk av Knut Knutsen som spilte og sang. Hadde også allsang med julesanger.

Bestilt gryterett fra Bohemer, den var veldig god. Åresalg med mange fine gevinster Tusen takk til alle. Kaffi og hjemmelagde kaker før vi til slutt hadde trekning av gevinstene på loddboken.

Takk for fremmøte, og velkommen igjen neste år. God jul til alle!

Ester

Temamøte

Temamøte 10.09.2019 på saniteten i Kopervik.

På temamøtet i går hadde vi besøk av Aina Torgersen fra lhl Stavangrer.Hun har fått operert inn hjertestarter og fortalte om da livet hennes snudde. Bodhild ønsket alle 29 stk. velkommen og ga litt informasjon, vi trenger valgkomite til neste år da hele styret er på valg. Så tok hun opp om noen var interessert i bridge, men fikk ingen respons. Hadde litt sang før Aina overtok.Så ble det kaffe og rundstykker med litt drøs. Tilslutt hadde vi en utloddning med trekning.

Basar

Tirsdag den 14 mai hadde vi basar på saniteten i Kopervik, 31 stk. møtte opp.
Bodhild ønsket velkommen, så ble det litt sang før vi hadde åresalg. Så kaffe og hjemmelagde kaker, med trekning av årene.Deretter litt drøs og så trekning av bøkene.
Dette var siste møte før sommeren.           God sommer. Ester.

Temamøte

Temamøte i Sanitetens lokaler 12.mars 2019.

Kjekk kveld på temamøte tirsdag. 24 stk. hørte på John Melkvik (formann i Karmøy Røde kors), han fortalte om bruk av hjertestarter og hvordan den fungerer. Bodhild informerte litt om hva som skjer i laget og om noen hadde noen ide om hvor vi kan ta en dagstur i mai-juni. Fikk inn noen forslag.Så ble det kaffe og julebrød og loddsalg med en trekning til slutt. Blir ikke temamøte i april, neste blir 14 mai, da blir det basar.

Referat

LHL Karmøy, årsmøte 19. februar 2019, Sanitetsforeningens lokaler, Kopervik

Lagets leder Bodhild Fjellby ønsket velkommen.

Medlemmer som hadde gått bort i løpet av året ble minnet med ett minutts stillhet.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  Kjell Fjellby valgt til møteleder, Johan Sørensen valgt til referent.  Til å underskrive protokollen Bjørg Engevik og Ernst Eriksen.

29 frammøtte, hvorav 3 ikke stemmeberettiget,  

Sak 2 Godkjenning av regnskap og årsberetning.

Årsberetning for 2018 ble referert av Kjell Fjellby.   

Vedtak: Årsberetning for 2018 godkjent.

Regnskapet for 2018 ble referert av Magne Fossmark. 

Vedtak: Regnskap for 2018 godkjent.

Sak 3 Behandling av innkomne forslag.

Det forelå forslag fra styret om innkjøp av hjertestarter til hjertetrimmen. Det var tidligere søkt tilskudd fra diverse instanser til innkjøp, uten at en har nådd fram.

Vedtak: Innkjøp av hjertestarter dekkes over lagets midler. 

Sak 4 Fastsettelse av prioriterte oppgaver i laget.

Styret la fram følgende prioriterte liste over oppgaver i laget:

Videreføre hjerte- og kolstrimmen med fysioterapeut på mandager.

Kontingent for trimmen kr 300 pr halvår for medlemmer, ikke medlemmer kr 600.

Videreføre turgruppa på onsdager

Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmer

Basar- og strikkegruppe avvikles grunnet liten interesse.  Vi forsøker å starte opp til høsten da noen av medlemmene ønsker det.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 5   Valg av styre

Egil Nornes la fram valgkomiteens innstilling.  Han presiserte at det hadde vært vanskelig å få kandidater til ulke verv i laget.  Av de som var på valg var leder Bodhild Fjellby innstilt på gjenvalg, som nytt styremedlem ble foreslått Marit Bendiksen.

Av sittede styremedlemmer ønsket ikke Ruth Ånensen, Tor Y. Benestvedt og Egil M. Nornes gjenvalg.

Vedtak: Bodhild Fjellby og Marit Bendiksen ble enstemmig valgt.

Styret ble samtidig bedt om snarest å oppnevne valgkomite for neste år

Styret fikk etter dette følgende sammensetting:

Leder Bodhild Fjellby, gjenvalg 1 år

Styremedlem Marit Bendiksen, ny 1 år

Styremedlem Marit Stokka 1år

Sekretær Ester S. Ottosen 1 år

IT Ansvarlig Henry O. Forssell 1 år

Marit Fossmark fører regnskapet for laget men er ikke medlem av styret.

Kopervik, 20.02.19

Bjørg Engevik                                                     Ernst Eriksen

Temamæte

Temamøte 4.12. 2018

En koselig kveld på saniteten på tirsdag. Bodhild ønsket alle 26 stk. velkommen.Så ga hun ordet til Karin Hovden Bauge, hun fortalte om gamle juletradisjoner, det var koselig og høre på. Så ble det litt julesanger før Bohemer kom  med maten, det var deilig biffgryte med salat og potetstappe og brød.Deretter kaffe og hjemmelagte kaker.Tilslutt hadde vi en liten utlodning. Dette var det siste temamøte i år.

Temamøte 13.11. 2018

Vi hadde temamøte på Saniteten i Kopervik, og hadde besøk av to stykker fra Forus Akutten,.De fortalte litt om hva de kunne tilby. Så ble litt drøs og kaffe og julebrød. En liten trekning til slutt.

Temamøte 09.10.2018.
Koselig kveld på saniteten i går kveld. Kjell Fjellby holdt foredrag om brannsikkerhet i hjemmet. 32 stykker var møtt opp. Så ble det kaffe og julebrød og loddsalg med trekning til slutt.

Tirsdag 11.09. hadde vi Temamøte på Saniteten i Kopervik.
Hadde besøk av Lin Iren Giske fra Ung Hjerneslag, hun fikk hjerneslag bare 42 år gammel.Var veldig interesant og høre henne fortelle. Så var det kaffe  litt drøs, og sang. Avsluttet med en liten trekning.
Ester

Sommeravsluning

Sommeravslutning på Blikshavn 12.06.2018.

I år som i fjor hadde vi sommeravslutning på Blikshavn leirområde, det kom 35 stk.
Det var salg av pølser og brus.
Etterpå var det konkurranse, pilkasting, hesteskokasting, kims lek, avstandsbelønning mm.
Ble premie til de tre beste.
Var heldig med været, og det såg ut til at alle koste seg.

Referat fra temamøte på saniteten den 10.april 2018.

Bodhild ønsket velkommen. til de 26 stykkene som var tilstede. I dag hadde vi besøk av Einar Vårvik.
Han hadde foredrag om hjertet, veldig interesant og høre på ham.


Etter foredraget så ble det servert kaffe og julebrød. Tilslutt en liten utloddning.

Bodhild takket av og informerte litt om sommeravslutning på Blikshavn den 12 juni. Det blir ikke temamøte i mai.

Referent

Ester

Referat temamøte mars.

Temamøte i nye lokaler på Saniteten tirsdag den 13.03.2018.

Bodhild ønsket velkommen til de 30 fremmøtte. En veldig interesant kveld hvor Torleif Odland hadde kåseri og fortalte om ulike turløyper i Karmøy heiene. Han viste oss også mange fine bilder fra turområdene. Etterpå fortalte han litt om noen vandringsturer han skulle være turleder på. Den ene var til Sicilia den 18. - 25. juni, og den andre var til Compostella de Santiago i Spania

Etter foredraget fikk vi servert kaffi og litt og bite i. Deretter tok vi noen sanger fra sangheftet, og til slutt hadde vi en liten lynutloddning.

Bodhild takket for fremmøtet og fortalte litt om møteprogrammet resten av våren før hun ønsket vel hjem og velkommen til neste møte.

Referent

  Ester

Referat fra årsmøtet

LHL Karmøy, årsmøte 20. februar 2018, Gamle Losjen, Kopervik

Lagets leder Bodhild Fjellby ønsket velkommen.

Medlemmer som hadde gått bort i løpet av året ble minnet med ett minutts stillhet.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  Kjell Fjellby valgt til møteleder, Johan Sørensen valgt til referent.  Til å underskrive protokollen Tor Yngvar Benestvedt og Magne Fossmark.

17 frammøtte, hvorav 1 ikke stemmeberettiget,  

Sak 2 Godkjenning av regnskap og årsberetning.

Regnskapet for 2017 ble referert. 

Vedtak: Regnskap for 2017 godkjent.

Årsberetning for 2017 ble referert.   

Vedtak: Årsberetning for 2017 godkjent.

Sak 3 Behandling av innkomne forslag.

Det var ikke kommet inn saker.

Sak 4 Fastsettelse av prioriterte oppgaver i laget.

Styret la fram følgende prioriterte liste over oppgaver i laget:

Videreføre hjerte- og kolstrimmen med fysioterapeut på mandager.

Kontingent for trimmen pr, halvår blir for medlemmer 300 kr.  Ikke medlemmer 600 kr,

Videreføre tur gruppa på onsdager og arbeidsgruppe hver første tirsdag i måneden.

Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmer

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 5   Fastsettelse av budsjett for 2018

Forslag til budsjett for 2018 ble referert.

Vedtak: Budsjett for 2018 godkjennes med et mindre underskudd på ca 15.000 kr som dekkes av lagets oppsparte midler.

Sak 6 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling for Karmøy i 2018 ble lagt fram av Magne Fossmark.

Bodhild Fjellby,     leder                                        velges for ett år (enstemmig)

Ester S. Ottosen   styremedlem                          velges for 2 år

Egil M. Nordnes   styremedlem,                                     ikke på valg

Marit Stokka         styremedlem (ny)                  velges for 2 år

Tor Yngvar Benestvedt,  1. varamedlem           ikke på valg

Ruth Ånensen                  2. varamedlem           ikke på valg

Henry Oskar Forsell, 3. varamann og IT ansvarlig        velges for 1 år

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Sak 7 Valg av valgkomite

Ingen av valgkomiteen ønsket gjenvalg.  Det har ikke lykkes å få nye kandidater til valgkomiteen. 

Det blir styrets oppgave å nedsette en ny valgkomite

Kopervik, 26.02.18

Magne Fossmark                                                            Tor Yngvar Benestvedt

Møtereferat.

Referat fra tema-møtet 23.01. 2018.

Bodhild ønsket de 20 fremmøtte velkommen til møte. Hun informerte litt om ståa i laget. Styret trenger litt mer hjelp på kjøkkenet under temamøtene, og det er ønskelig at noen flere deltar på arbeidsgruppa. Medlemmene kom med noen ideer om hva vi kunne ha som tema på møtene våre.

Etter litt allsang ble vi delt opp i fire lag og quizen Tor Yngvar hadde laget kunne starte. Spørsmål både fra nåtid, og tilbake til 60 tallet falt i god smak.

Etter at det var kåret en vinner (18 rette av 19 mulige) ble det kaffi og julebrød, og til slutt en liten lynutloddning. Tusen takk til alle som kom med gevinster.

Referent: Ester

Referat fra lagsmøtet med basar tirsdag 21.11.2017. 

Tirsdag hadde vi lagsmøte med trekning av vår årlige basar. Bodhild ønsket alle de 43 fremmøtte velkommen.


I år som i fjor hadde vi Knut Knutsen til å spille, vi hadde allsang med julesanger og så spilte og sang han litt før det ble serverte grøt.


Etterpå ble det åresalg , årene ble trukket før vi hadde kaker og kaffe.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Tilslutt hadde vi trekning av alle gevinstene vi hadde solgt på bøkene. Alle vinnerne er kontaktet, eller har fått sin gevinst.


Bodhild takket alle medlemmer og handelstanden for alle gevinstene vi hadde fått. Takker også de som hjalp til.

Så ønsket hun vel hjem.

Referent Ester

Møtereferat

Referat fra lagsmøtet den 10.10. 2017.

Bodhild ønsket de 30 fremmøtte, og Tor Olav Våg (farmasøyt fra Apoter 1 i Kopervik), velkommen.

Tor Olav holdt foredrag en times tid og snakket om medisiner og medisinbruk. Det var et veldig interessant tema.

Etter foredraget og spørsmål fra salen, ble vi servert kaffe og julebrød. Litt allsang hadde vi også før det ble en liten utloddning.

Til slutt takket Bodhild for fremmøtet og opplyste om at neste møte med trekning av basaren blir den 21.november.

Referent

Ester

Referat fra lagsmøtet den 12.sept. 2017.

Henry Oskar ønsket de 18 fremmøtte velkommen til lagsmøte, og orienterte litt om loddsalget som skal foregå i uke 38.

Vi tok deretter en sang før Ingrid Sofie Rundhaug holdt ett foredrag om ”Aktiv aldring og helse”. Ingrid avsluttet foredraget med å vise en film om temaet.

Et veldig interessant foredrag som berører oss alle.

Etterpå ble det litt prat, kaffi og julebrød, og loddsalg med trekning.

Til slutt ønsket Henry Oskar alle vel hjem.

Sommeravsluttning på Blikshavn 13.06.

Styret hadde innvitert medlemmer med familie og venner til en grill kveld med leker og andre aktiviteter på kommunens sitt leirområde på Blikshavn i dag. Vel 50 små og store var møtt frem da Kjell ønsket velkommen og orienterte litt om hva styret hadde planlagt for kvelden. Bodhild takket samtidig Ingrid for gevinstene hun hadde skaffet ved å sende mail til bl.andre Kongepark og Hunderfossen familie park.

Alle var sultne så vi startet med grillingen. Noen hadde tatt med seg grillmat, mens andre fikk kjøpt pølser som styret hadde kjøpt inn. Mette og fornøyde startet vi på ferdighetsløypen som var laget til. Her fikk vi prøve oss på pilkasting, hesteskokasting, Kims lek, navnerebus og avstandsbedømming. Premie til de tre beste lagene. Det såg ut som dette var en vellykket avslutning, og at alle koste seg i finværet.

Lagsmøte 18.4. 2017

Bodhild ønsket de 33 fremmøtte velkommen, spesielt kjekt å se flere nye fjes.

Programmet for kvelden hadde Einar Vårvik fra Helsebanken. Han snakket om lungene våre, og det var et veldig interessant foredrag.

Etterpå var det kaffi og loddsalg, og vi hadde litt allsang før vi trekte årene.

Bodhild ønsket alle vel hjem.

Lagsmøte 14.03. 2017

Kjell ønsket de 24 fremmøtte velkommen og informerte litt om hva som skal skje i laget fremover. Turen til Nesflaten og Røldal blir den 10. mai. Bindende påmelding senest 31. mars.

Programmet for kvelden hadde Per Arild Bygnes fra historielaget. Han tok for seg historien fra 1100 tallet og frem til 1900 tallet da de siste hermetikkfabrikkene ble nedlagt. Det var en interessant historie han hadde å fortelle.

Etter at Per Arild var ferdig fikk vi kaffi og noe å bite i. Vi hadde også litt allsang og en liten utloddning til slutt.

Kjell takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Ester

Referent

Referat fra årsmøte 2017.

LHL Midt-Karmøy, årsmøte 21. februar 2017, Gamle Losjen, Kopervik

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  Lilly Karin Olsen (fylkesutvalget) valgt til møteleder, Johan Sørensen valgt til referent.  Til å underskrive protokollen Ingrid Gismarvik og Oddvar Fikstveit.

31 frammøtte, hvorav 1 fra fylkesutvalget og 7 fra styret, hvilket gir 23 stemmeberettigede.   

Sak 2 Godkjenning av regnskap og årsberetning.

Regnskapet for 2016 ble referert.  Det var spørsmål vedrørende postene kjøp av utstyr, Funkis midler og momskompensasjon.

Vedtak: Regnskap for 2016 godkjent.

Årsberetning for 2016 ble referert.    Det var merknad til pkt Likemannsarbeid der antall likemenn skulle være 16 og i tillegg til nevnte samarbeidspartnere skulle LHL Haugesund være med.  Pkt Samarbeid og kurs her skulle antall som har deltatt være ført inn, og det burde lages en navneliste med oversikt over hvilke medlemmer som hadde deltatt på kurs. 

Vedtak: Årsberetning for 2016 godkjent.

Sak 3 Behandling av innkomne saker.

Endring av lagets navn.

Styret hadde lagt fram følgende forslag til vedtak: Endring av lokallagets navn fra LHL Midt-Karmøy til LHL Karmøy som en konsekvens av at Sør-Karmøy lag er lagt ned og at vi således kun har ett lag i Karmøy.

Vedtak; Styrets forslag godkjent.

Bevilgning

Følgende forslag ble lagt fram av styret: Gave på kr. 33.300 løpende over 3 år, tilsammen kr. 100.000 til LHL’s nye sykehus på Gardermoen.  Som gjenytelse får vi lagsnavn LHL KARMØY på et av pasientrommene.  Gaven skal forestå innkjøp av inventar og utstyr til pasientrommene.

Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 4 Fastsettelse av prioriterte oppgaver i laget.

Styret la fram følgende prioriterte liste over oppgaver i laget:

Videreføre hjerte- og kols trimmen med fysioterapeut på mandager.  Kontingent som nå 500 kr for medlemmer og 600 kr for ikke medlemmer pr halvår.

Det ble satt fram følgende forslag fra Ingrid Gismervik: Lik avgift for medlemmer og ikke-medlemmer.

Under avstemming fikk styrets forslag 20 stemmer og ble derved godkjent.

Videreføre tur gruppa på onsdager og arbeids/strikkegruppe hver første tirsdag i måneden.

Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmer

Vedtak: De to siste forslagene ble tatt til etterretning.

Sak 5   Fastsettelse av budsjett for 2017

Forslag til budsjett for 2017 ble referert.

Vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes med et underskudd på kr. 12,855,-

Sak 6 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling for Karmøy i 2017 ble lagt fram av Magne Fossmark.

Bodhild Fjellby,     leder på valg,                          velges for ett år

Kjell Fjellby           likemannsansv.,                     har ett år igjen

Ester S. Ottosen,  styremedl, studieleder,           har ett år igjen

Egil M. Nordnes,  styremedlem, ny,                   velges for 2 år

Tor Yngvar Benestvedt, Kopervik, varamann, ny,         velges for 2 år

Ruth Ånensen, Vedavågen, 2. Varamann ny,                velges for 2 år

Henry Oskar Forsell, 3. varamann og IT ansvarlig        velges for 1 år

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Sak 7 Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling til valgkomite for LHL Karmøy for 2017 ble lagt fram av Magne Fossmark:

Mariann Sjøen, Johan Sørensen, Magne Fossmark og Henry Oskar Forssell, varamedlem. 

Gjenvalg på alle, velges for ett år.

Vedtak: Alle enstemmig valgt

Møtereferat

Lagsmøte 10.1. 2017.

Bodhild ønsket de 23 fremmøtte velkommen. Hun informerte litt om at det nå var bare ett LHL lag på Karmøy, og om noen kurs som fylkeslaget skulle ha.

Det ble også delt ut informasjon om turen til Nesflaten og Røldal. Bindene påmelding vil bli i mars.

Hun luftet også tanken om bridge dersom det var interesse for det, men det kom ingen henvendelser.

Årsmøtet blir den 21. februar på losjen. Dersom noen har noe de vil ta opp, må det sendes styret senest 1. februar.

Etter orienteringen hadde vi Quiz. Så ble det kaffi, rundstykker og lapper. Tilslutt hadde vi åresalg og litt allsang.

Møte ble avsluttet med at Bodhild takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

Ester

Referent

Møtereferat

Noen av gevistene.

Referat lagsmøte og basar 6.12. 2016.

Bodhild ønsket velkommen til alle de 36 stykkene som hadde møtt opp. Det var Knut Knutsen som stod for underholdningen i dag. Han spilte og sang alene, og også til allsangen av mange kjente julesanger som var kopiert opp. Så ble det servert grøt.

Etterpå ble det solgt årer som vi trekte, før vi tok kaffi og kaker. Til slutt hadde vi trekning av alle gevinstene vi hadde solgt på loddbøkene.

Bodhild takket alle medlemmene, og handelstanden for gavene vi hadde fått til gevinster, også takk til Knut Knutsen for flott musikk.

Til slutt ønsket Bodhild alle en god jul og vel hjem.

Ester (referent).

Referat fra lagsmøte den 15.11.2016.

Bodhild ønsket alle de 32 personene som var kommet, velkommen til møte. Hugo Austevik spilte så til noen allsanger før Kjell overtok og fortalte og vist bilder fra en hjelpesending til Ukraine for THK. Denne turen hadde han vært med på i sepember 2011. Veldig interessant.

Litt mer musikk og allsang før vi fikk servert rundstykker og julebrød. Så ble det åresalg og trekning.

Etter trekningen informerte Kjell om en tur til Rømø i Danmark som LHL Tysvær og Bokn hadde innvitert oss med på. Han loddet også stemningen for en dagstur vi tenker å ta den 10. mai neste år. Da kjører vi mot Sauda, over den nye Sandsfjordbrua, gjennom Suldal og opp Brattlandsdalen til Røldal og hjem igjen via Åkerfjorden. Det er Geir Larsen Turbusser som har lagt opp begge turene. Mer informasjon om vår tur blir lagt ut på hjemmesiden, og de vi har e-mail adresse til vil få det på mail.

Litt mer trekkspillmusikk og allsang før Bodhild takket for oppmøtet.

Ester

Referat fra lagsmøtet tirsdag den 18.10. 2016.

Det var møtte opp 20 stykker til møtet.

Bodhild ønsket velkommen. Hun orienterte om et møte styre hadde vært på, sammen med Stig Terje Tolo fra forbundsstyret, 2 representanter for Rogaland fylkeslag av LHL og styret i Sør Karmøy lag av LHL. Diskusjonen på dette møtet var om de to lagene på Karmøy skulle slå seg sammen til ett lag. 

Etter orienteringen og spørsmål var det quiz og allsang.

Det ble deretter servert rundstykker og lapper, og til slutt trekning av årene. Møtet var ferdig ca kl 21:30.

Ester

Lagsmøte

        Referat fra lagsmøtet 10. 05. 16.

24 stk møtte opp tiltross for det fine været.

Bodhild ønsket velkommen. Hun orienterte litt om hjerneslagskampanjen som vi skal ha den 28 mai.

Kjell spilte barn av regnbuen og så hadde han en times foredrag om brann og sikkerhet i hjemmet, veldig interessant og mye og ta til seg. Han fikk mange spørsmål.

Etter foredraget ble det rundstykker og kaffe. Tilslutt en liten utlodning. Bodhild takket for fremmøtet og ønsket god sommer.

Ester

Lagsmøte.

Referat fra lagsmøte på Losjen 12.04.2016.

Ca 50 stykker var møtt frem da Bodhild ønsket velkommen til lagsmøte. Hun orienterte litt om hva som skal skje fremover. Bl.a. skal vi delta i hjerneslag kampanjen som skal være fra 28. mai til 12. juni.

Det var to stykker fra Sør-Karmøy lag av LHL til stedet på møte. Det har vært uformelle samtaler om å slå sammen de to lagene på Karmøy.

Før foredraget til Linda Kaukonen hadde vi en allsang og Kjell spilte gitar til. Linda er den som leder hjerte-kolstrimmen vår. Hun holdt ett interesseant foredrag om hvor viktig trening og fysisk aktivitet er for helsen vår.

Etter foredraget ble det kaffi og rundstykker og en liten utloddning, før vi sluttet av med en av Bjørn Eidsvåg fine salmer.

Bodhild ønsket vel hjem, og innviterte til nytt lagsmøte den 10.mai. Hun lovet at SMS`en som blir sendt ut som påminnelse om møte ikke skal komme ved midnatt neste gang.

Ester

Årsmøte 2016

Midt Karmøy LHL - Årsmøteprotokoll

Årsmøtet ble avholdt 1. mars 2016 kl. 19.00 på Gamle Losjen i Kopervik. Saksliste:

1.   Konstituering,  valg  av møteleder, protokollskriver  og to til å underskrive  protokollen.

  1. Årsberetning 2015
  2. Regnskap 2015
  3. Bevilgninger 2015
  4. Budsjettforslag 2016
  5. Brev fra styremedlemmer  og leders tilsvar
  6. Valg

Lagets nestleder Gunhild Forssell ønsket velkommen, de! ble tent lys og avholdt ett minutts stillhet for medlemmer  som var gått  bort i årsmøteperioden.

Frammøtte stemmeberettigede medlemmer 20.

Som møteleder ble valgt Ingrid Gismervik

Som protokollskriver ble valgt Johan Sørensen

Til å underskrive protokollen ble valgt Ingeborg Eiken og Tor Magne Eiken

Sak 2   Lagets nestleder  redegjorde  for årsmeldingen

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med merknad om at det i meldingsåret var avholdt ett årsmøte samt tre lagsmøter hvorav det ene med trekning av årets basar.

Sak 3 Marit Fossmark refererte regnskapet. Revisors beretning ble referert. Vedtak: Regnskapet godkjent med 19 mot 1 stemme.

Sak 4  Styret hadde satt fram følgende forslag:

Midt Karmøy lag har hatt tradisjon hvert år å  bevilge et  beløp øremerket forskning til hvert av våre 2 sykehus. I 2015 gav årsmøtet kr. 5.000 ti! hvert sykehus øremerket forskning- altså til sammen kr. 10.000. Kr. 10.000 blir foreslått å bevilge til LHL fondet 2016.

Vedtak:  Det ble enstemmig  besluttet å bevilge kr.  10.000 til LHL fondet  i 2016.

Sak 5   Budsjettforslag  2016  ble referert.

Vedtak: Budsjettforslag 2016 tas ti! etterretning med en ekstra post på kr. 30.000 som skal nyttes ti! innkjøp av diverse utstyr ti! trenings- og arbeidsgrupper i laget.

Sak 6  Brev fra styremedlemmer  og leders tilsvar ble gjennomgått.

Vedtak:  Saken tas ti! etterretning.

Sak 7 Valg

Det var ikke nedsatt valgkomite, så det forela  ingen innstilling ti! valg av styremedlemmer.

Følgende medlemmer av styret var på valg. Leder Kirsten Gunderstad som hadde frasagt seg gjenvalg,  Nestleder Gunhild  Forssell og sekretrær  Ester S. Ottosen var  på valg.

Valget ble gjennomført ved benkeforslag på medlemmer. Til ledervervet ble foreslått Bodhild Fjellby og Tor Magne  Eiken.  Det ble foretatt skriftlig avstemming med følgende resultat, Fjellby  13 stemmer,  Eiken 6 stemmer  og 1 blank.

Det ble videre satt tram forslag på gjenvalg av Forssell og Ottosen samt forslag på Kjell Fjellby og Tor Magne Eiken som nye styremedlemmer. Alle ble enstemmig valgt.

Styret får etter dette følgende sammensetting: Leder Bodhild Fjellby  1 år

Styremedlemmer Gunhild Forssell 2 år, Ester S. Ottosen 2 år, Kjell Fjellby 2 år, Tor Magne

Eiken 2 år og Erna Nordstokke 1 år, Magnhild Sund 1 år.

Verv som nestleder, studieleder og likemannsansvarlig utpekes av og blant styrets medlemmer.

Valgkomite: Det ble satt tram forslag på Magne Fossmark og Johan Sørensen, Henry Oskar Forssell.  Alle ble valgt.

Kopervik 1. mars 2016

,»rr

Ingeborg Eiken                                              Tor Magne Eiken

/1c.y;t,{   E.1,4