Referat

Referat fra årsmøte for LHL Karmøy

Sanitetens lokaler i Torfæusgt 13, Kopervik

22. februar 2022

Antall fremmøtte 23, 4 av disse har ikke stemmerett-

Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Leder Bodhild Fjellby ønsket velkommen til årsmøte.

Sak1.

Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent

Valg av møteleder: styret foreslår Per Asbjørn Bjelland

                                                                  Godkjent

Valg av referent: styret foreslår Magne Fossmark

                                                                  Godkjent

Signering av referat:

Bjørg Engevik og Olav Bendiksen

Møteleder Per Bjelland overtok møteledelsen

.

Sak 2

Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Sak 3

Ingen innkomne forslag

Sak 4

Det ble vedtatt at hjerte og kolstrimmen på Skoi treningssenter videreføres.

Videreføre turgruppe og golf.

Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmene.  Kjekt se alt vi har fått til hos oss, slik som  hjertetrim, kols og turgruppe.

I den forbindelse med sosiale tiltak nevnte Bjelland at krabbeteinene som ble utloddet på basarene var populære.

Han hadde snakket med han som har laget teinene og han kunne holde kurs for å lage teiner dersom det var interesse for det. Han snakket også varmt for golfen i Skudeneshavn som vi som medlemmer i LHL kan benytte oss av. Det er fine  fasiliteter på banen i Skudeneshavn.

Bjelland orienterte om at lag i sørfylket var flinke til å organisere turer for medlemmene. Han ba om tilbakemelding og tips dersom man ønsket tur og turmål.

Sak 5

Valg av nytt styre.

Valgkomiteen har innstilt følgende

Per A Bjelland,  leder, 1 år

Gun Keven Noremark, sekretær, 2 år

Lillian Hvidsten, nestleder,  2 nye år

Marit Olaug Bendiksen, 2 nye år

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Tillitsvalgt utenfor styret:

Kasserer/regnskapsfører Marit Fossmark, gjenvalgt

IT ansvarlig, Henry Oskar Forssell, to nye år, gjenvalgt

Valgkomiteen for 2021/22 ønsker ikke gjenvalg.

Det ble ikke valgt noen ny valgkomite.

Bjelland tok opp at i det nye styret er det kun leder som er valgt for 1 år, de andre for 2 år. Det er ikke  gunstig at alle disse går ut samtidig. Han foreslår at styret selv avgjør hvem skal være styremedlem i 1 år og hvem som skal være styremedlem i 2 år.

Tidligere styremedlemmer og hjelpere utenfor styret ble tildelt gavekort og blomster som takk for innsatsen.

Kopervik 22. februar 22

Magne Fossmark

Bjørg Engevik                                       Olav Bendiksen