Generell informasjon

LHLKarmøyDet lokale arbeidet er grunnstammen i LHL`s virksomhet og LHL Karmøy sitt lag dekker nå hele Karmøy.

Lokallaget skal være et trygt og stimulerende samlingspunkt for mennesker med hjerte-lungesykdommer og slag og pårørende til disse.

Lokallaget skal være med på å gi mennesker kunnskap om sin situasjon og sykdom, og gi mulighet for kontakt seg imellom som likemenn for hverandre.

Laget skal påvirke prioriteringer i lokalsamfunnet ved å avdekke hindringer hjerte-lungesyke og andre mennesker med kroniske sykdommer og funksjonshemminger møter.

Vi skal også organisere oss slik at medlemmene får de beste mulighetene til å engasjere og aktivisere seg.

Vi bestreber oss derfor på å drive med helsefremmende og kontaktskapende aktiviteter. For tiden er det hjertetrim og trening for kolssyke, en golfgruppe og en turgruppe.

Vi har også sosialt samvær i form av medlemsmøter og turer.

LHL Karmøy`s lag har nå ca 250 medlemmer. Se under "Bli medlem" for ytterligere informasjon om medlemskap og medlemsfordeler.

Lagsmøtene finner nå sted i Kopervik Sanitetsforenings lokaler i Torfæusgate. På møtene har vi en lettere form for underholdning som for eks. foredrag eller sang og musikk. Vi har kaffi og en enkel servering og har også en liten utlodning.

I løpet av året blir det også gjerne arrangert en utflukt/tur.